• S ljubavlju stvaramo Vina

 • U srcu Fruške gore

 • Big

  S ljubavlju

  stvaramo Vina

 • Naslovna Mobile2

  U srcu

  Fruške gore

Tradicija

Vinarije Kovačević

Porodičnu tradiciju proizvodnje vina negujemo duže od 100 godina. Miroslav Kovačević 2001. godine preuzima i stvara jednu modernu vinariju, sa idejom da vinogradarska i vinarska iskustva svojih dedova, uz pomoć najsavremenije tehnologije uvede u 21. vek

“Neprestano tragamo za izvanrednim vinima, što iziskuje pre svega znanje, umeće, ljubav i posvećenost.”

Saznaj više

FRUŠKA GORA

Severna strana Fruške gore se obara ka Dunavu a južna se spušta u samu ravnicu, gde se na nadmorskoj visini od 230m uz srednju godišnju temperaturu od 11°C nalaze vinogradi u vlasništvu Vinarije Kovačević.

SORTE VINA

U ovim vinogradima se uzgajaju vrhunske sorte: Rajnski i Italijanski Rizling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminac, Cabernet Sauvignon, Merlot, od kojih nastaju vina već prepoznatljivog kvaliteta, sa naglašenim sortnim karakterom grožđa od kojeg su proizvedena.

 • FRUŠKA GORA

  Severna strana Fruške gore se obara ka Dunavu a južna se spušta u samu ravnicu, gde se na nadmorskoj visini od 230m uz srednju godišnju temperaturu od 11°C nalaze vinogradi u vlasništvu Vinarije Kovačević.

 • SORTE VINA

  U ovim vinogradima se uzgajaju vrhunske sorte: Rajnski i Italijanski Rizling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminac, Cabernet Sauvignon, Merlot, od kojih nastaju vina već prepoznatljivog kvaliteta, sa naglašenim sortnim karakterom grožđa od kojeg su proizvedena.

  Vinogradi

  Josif Pančić je rekao
  “Gde vinova loza raste, klimatski je raj“
  Prema istorijskom pamćenju, prve zasade vinove loze na osunčanim brdima Fruške gore, zasadio je u 3. veku Markus Aurelije Prob, rođeni Sremac - jedan od 16 rimskih imperatora rođenih na tlu Srbije. Ta priča stara 1.700 godina daleka je i deluje skoro mitski, pa ipak ona je duboko usađena u tradiciju svake vinogradarske porodice na Fruškoj gori.
  Saznaj više

  Miroslav Kovačević već dugi niz godina neguje i širi vinsku kulturu u Srbiji pa je to i glavni razlog otvaranja restorana Vinska kuća Kovačević, prvenstveno da bi istinskim hedonistima pružili užitak kroz naše tradicionalne gastronomske specijalitete.

  Kvalitetom vina našli smo put do srca potrošača, a uparivanjem odabranih specijaliteta sa našim vinima zaokružili smo celokupnu vinsku priču.

  RESTORAN
  Vinska kuća KOVAČEVIĆ

  U želji za razvijanjem vinskog turizma, septembra 2010. godine, nadomak Iriga u srcu Fruške gore, otvoren je restoran Vinska kuća Kovačević.

  Saznaj više
  • Terroir

   Nasleđe Fruške gore

   Današnji izgled Fruške gore odraz je njene geološke istorije i savremenih geodinamičkih procesa. Danas ona predstavlja usamljenu ostrvsku planinu u Panonskoj niziji, a nekada je bila ostrvo u Panonskom moru.
   Ona je ogledalo geološke građe ravničarskih predela potonulih terena Panonske nizije u svom okruženju.U njenom jezgru su prisutne paleozojske (starije od 300 miliona godina) i mezozojske sedimentne stene (vreme dinosaurusa od pre 270 miliona godina do pre 65 miliona godina), mezozojske i tercijarne magmatske stene (na Fruškoj gori postoje i vulkanske stene) i različiti metamorfiti. Po obodnim delovima planine, na njenim padinama i u podnožju, rasprostranjene su neogene naslage (Panonsko more) i različiti genetski tipovi kvartarnih tvorevina (sedimenti nastali za vreme ledenog doba).
   Fruška Gora se odlikuje bogatim geološkim diverzitetom koji ga čini jedinstvenim geotipom na našim prostorima. Na Fruškoj gori se nalaze i pojave ležišta raznih mineralnih sirovina, od poludragog i ukrasnog kamena.

  • Klima

   Kontinentalna

   Fruška gora je locirana na granici kontinentalne i sub-kontinentalne klime. Iako je jedna od najnižih planina, što se više penjete klima postaje hladnija i vlažnija, tako da na samim vrhovima Fruške gore klima je prava planinska sa hladnijim zimama i svežijim letima.
   Prosečna godišnja temperature
   11 ℃
   Najniža temperature je u Januaru
   -0.6 ℃
   Najveća temperatura je u Julu
   25 ℃
   Stepen vlažnosti
   76%

  • Informacije

   O gajenju Vinove loze

   Za vreme rimskog carstva car Domicijan je zabranio gajenje vinove loze svuda osim u Italiji.
   Marcus Aurelius Probus, rimski car rođen u Sirmiumu – Sremska Mitrovica, je prepoznao prirodno bogatstvo Fruške gore, zasadio prvu lozu i odredio buduća zanimanja svih porodica ovih krajeva.
   Najveći izvoz fruškogorska vina doživljavaju za vreme Marije Terezije gde se na svakom austrougarskom dvoru služio Bermet. Slatko aromatizovano vino specifično samo za Frušku goru.

  • Kultura

   Srpska tradicija

   Fruška gora je poznata kao srpska “Sveta gora”.
   Njene skrivene doline nekada su čuvale čak 35 srpskih pravoslavnih manastira, od kojih je danas, usled osvajanja, ratova i razaranja, sačuvano 17. Istorijski izvori svedoče da su manastiri nastali u periodu između 15. i 18 veka. Nekada su predstavljali stub duhovnog i kulturnog života, čuvare tradicije i znanja, koji su rado sve to prenosili na nove generacije.

  • Ljudi

   i vinska kultura

   „Imam veliku porodicu, petoro dece i svi se od malih nogu upućuju u
   vinogradarstvo. Najlepše je prenositi znanja, sada već petoj generaciji.
   Takođe moju porodicu čine I svi zaposleni, mnogo sam naučio od njih i smatram da je ta razmena iskustva najznačajnija za rast i razvoj, kao i za sve buduće generacije.”
   Vinska kultura se proširila. Fruška gora ima mnoge familije sa dugom tradicijom uzgajanja vinove loze, a kroz generacije se taj broj povećava.

  • Edukacija

   i razvoj

   Najbolje uloženo vreme je u samom sticanju i prenošenju znanja. Edukaci-ja prvensteno potiče iz same porodice, koja to znanje rado razmenjuje sa saradnicima, komšijama i radnicima. Politika Vinarije Kovačević se zasniva na zapošljavanju i davanju prakse učenicima srednjih škola kako bi se tradicija i znanje nastavilo i proširilo na nove generacije.

  • Terroir

   Nasleđe Fruške gore

   Današnji izgled Fruške gore odraz je njene geološke istorije i savremenih geodinamičkih procesa. Danas ona predstavlja usamljenu ostrvsku planinu u Panonskoj niziji, a nekada je bila ostrvo u Panonskom moru.
   Ona je ogledalo geološke građe ravničarskih predela potonulih terena Panonske nizije u svom okruženju.U njenom jezgru su prisutne paleozojske (starije od 300 miliona godina) i mezozojske sedimentne stene (vreme dinosaurusa od pre 270 miliona godina do pre 65 miliona godina), mezozojske i tercijarne magmatske stene (na Fruškoj gori postoje i vulkanske stene) i različiti metamorfiti. Po obodnim delovima planine, na njenim padinama i u podnožju, rasprostranjene su neogene naslage (Panonsko more) i različiti genetski tipovi kvartarnih tvorevina (sedimenti nastali za vreme ledenog doba).
   Fruška Gora se odlikuje bogatim geološkim diverzitetom koji ga čini jedinstvenim geotipom na našim prostorima. Na Fruškoj gori se nalaze i pojave ležišta raznih mineralnih sirovina, od poludragog i ukrasnog kamena.

  • Klima

   Kontinentalna

   Fruška gora je locirana na granici kontinentalne i sub-kontinentalne klime. Iako je jedna od najnižih planina, što se više penjete klima postaje hladnija i vlažnija, tako da na samim vrhovima Fruške gore klima je prava planinska sa hladnijim zimama i svežijim letima.
   Prosečna godišnja temperature
   11 ℃
   Najniža temperature je u Januaru
   -0.6 ℃
   Najveća temperatura je u Julu
   25 ℃
   Stepen vlažnosti
   76%

  • Informacije

   O gajenju Vinove loze

   Za vreme rimskog carstva car Domicijan je zabranio gajenje vinove loze svuda osim u Italiji.
   Marcus Aurelius Probus, rimski car rođen u Sirmiumu – Sremska Mitrovica, je prepoznao prirodno bogatstvo Fruške gore, zasadio prvu lozu i odredio buduća zanimanja svih porodica ovih krajeva.
   Najveći izvoz fruškogorska vina doživljavaju za vreme Marije Terezije gde se na svakom austrougarskom dvoru služio Bermet. Slatko aromatizovano vino specifično samo za Frušku goru.

  • Kultura

   Srpska tradicija

   Fruška gora je poznata kao srpska “Sveta gora”.
   Njene skrivene doline nekada su čuvale čak 35 srpskih pravoslavnih manastira, od kojih je danas, usled osvajanja, ratova i razaranja, sačuvano 17. Istorijski izvori svedoče da su manastiri nastali u periodu između 15. i 18 veka. Nekada su predstavljali stub duhovnog i kulturnog života, čuvare tradicije i znanja, koji su rado sve to prenosili na nove generacije.

  • Ljudi

   i vinska kultura

   “Imam veliku porodicu, petoro dece i svi se od malih nogu upućuju u
   vinogradarstvo. Najlepše je prenositi znanja, sada već petoj generaciji.
   Takođe moju porodicu čine I svi zaposleni, mnogo sam naučio od njih i smatram da je ta razmena iskustva najznačajnija za rast i razvoj, kao
   I za sve buduće generacije.”
   Vinska kultura se proširila. Fruška gora ima mnoge familije sa dugom tradicijom uzgajanja vinove loze, a kroz generacije se taj broj povećava.

  • Edukacija

   i razvoj

   Najbolje uloženo vreme je u samom sticanju i prenošenju znanja. Edukaci-ja prvensteno potiče iz same porodice, koja to znanje rado razmenjuje sa saradnicima, komšijama i radnicima. Politika Vinarije Kovačević se zasniva na zapošljavanju i davanju prakse učenicima srednjih škola kako bi se tradicija i znanje nastavilo i proširilo na nove generacije.

  Kontakt