Wine production

red wine

Specifičnost proizvodnje crvenog vina je upravo u tome što se dešava u savršenom vremenskom okviru, jednom godišnje.Svaki deo procesa je posebno bitan za stvaranje karaktera vina.

CONSIDERATION AND FIRST HARVESTING IS HAPPENING IN VINEYARDS

Vinogradari I tehnolozi su u neprestanom traganju za savršenim skladom zemlje I biljke, grozda I čokota, loze I teroara. U želji da dokažemo osnov našeg verovanja, da svako kvalitetno vino nastaje već u vinogradu.

HARVEST

Berba predstavlja poseban period u svakoj vinariji, počinje krajem avgusta i traje sve do prve nedelje Oktobra. Prva selekcija grožđa vrši se već u vinogradu, gde ručno ubrano u optimalnoj zrelosti naši vrsni enolozi i podrumari prerađuju sa velikim majstorstvom i znanjem.

TRANSFER

Bitan deo u procesu stvaranja vina predstavlja i transport grožđa od vinograda do vinarije. Veoma je bitno da se prenos grožđa vrši brzo I efikasno. Prijem I merenje se vrši na najvišoj poziciji u vinariji.

PROCESSING

Pri prijemu u proces vrši se analiza I procena kvaliteta grožđa. U procesu prerade ručno se odvajaju neadekvatni grozdovi I prisutne nečistoće.

MACERATION

Grožđu se zatim odstranjuje peteljka, mulja i macerira 6-12 sati u maceratirima u anaerobnim uslovima Macerirano grožđe se cedi u pneumatskim presama.

FILTRATION

Dobijeni grožđani sok – šira se prečišćava, dodaju se selekcionisani kvasci I počinje alkoholna fermentacija. Proces fermentacije se odvija u inox prohromskim tankovima ili u hrastovim sudovima od 3000L,1500L,500L I 300L.

AGING

Kako bismo postigli neophodnu stabilnost I kvalitet I dobili vino specifičnog stila I karaktera proces odležavanje se odvija u barrique bačvama od 225L ili u manjim hrastovim sudovima.

OUTPOURING

Nakon optimalnog odležavanja vino se flašira.Flaširanje se vrši u bocama od 0,75L I 0,5L nakon čega se odlaže u odaje sa posebnim uslovima na skladištenje I čuvanje. Stvaranje najboljih uslova za negu vina je naša svakodnevna briga.

Contact