Opšti uslovi kupovine

POŠTOVANI KUPCI,

Važno je da se dobro upoznate sa svim uslovima kupovine preko sajta Vinarija Kovačević i imate ih u vidu prilikom poručivanja vina. Na taj način ćete zaštiti prava svih učesnika od eventualnih zloupotreba u procesu kupoprodaje, te vas molimo da prihvatite ove mere predostrožnosti radi obostrane zaštite.

1. Kupovinu vina preko on-line prodavnice Vinarija Kovačević mogu vršiti samo lica starija od 18 godina. Svaki kupac je dužan da navede tačne podatke prilikom registracije na sajt Vinarija Kovačević.

2. Prilikom slanja porudžbine potrebno je da nam navedete tačnu adresu isporuke i broj fiksnog telefona na ime i prezime naručioca, kako bismo bili u mogućnosti da proverimo istinitost porudžbine.

3. Ukoliko uslovi iz tačke 1 i tačke 2 nisu u celosti ispunjeni Vinarija Kovačević zadržava pravo da naručiocu ne isporuči naručenu robu.

4. Vinarija Kovačević se obavezuje da će sve vaše podatke čuvati u strogoj tajnosti, da ih neće ustupiti trećem licu i da ih ni na koji način neće upotrebiti u druge svrhe osim u one koje su ovde navedene.

5. Ukoliko neko od vina nije trenutno dostupno a ponudjeno je na prodaju, Vinarija Kovačević se obavezuje da o tome obavesti naručioca.

6. Kupac je dužan da naručenu robu primi lično ili da ovlasti nekog da je primi u njegovo ime, što naručilac ili ovlašćeni primalac potvrdjuju svojim potpisom prilikom preuzimanja robe.

7. Vinarija Kovačević će pre slanja robe naručiocu svaku bocu proveriti i adekvatno upakovati radi zaštite u transportu.

8. Naručilac je dužan da prilikom preuzimanja robe proveri da li sadržaj pošiljke odgovara naružbini i da eventualno nije došlo do oštećenja prilikom dostave. Reklamacije te vrste možete uložiti donosiocu na licu mesta.

9. Plaćanje se vrši prilikom isporuke a pošiljku će pratiti i naš račun.

Kontakt